BASÄVISTA

 

BASÄVISTA

 

Förkunskaper:

God syn och hörsel

 

Kursmål/Genomförande:

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.

 

Behörigheten gäller endast för egen vistelse och då inte för arbete/aktiviteter på egen hand. Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

 

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

 

Övrigt

Kursen bör följas av egen tillämpning. För övrigt gäller fastställda krav på repetitionsutbildning.

Timmar

Teori 8

Praktik 4

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved