BEELAKLSP

 

BEELAKLSP

 

Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elarbetsansvarig och/eller kopplingsansvarig för lågspänningsanläggningar.

 

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets lågspänningsanläggningars funktion och uppbyggnad. Man bör även ha god insikt i samt kunna tolka de eltekniska scheman som förekommer för dessa anläggningar då dessa ligger till grund för elsäkerhetsplaneringen.

 

Kursdeltagre förutsätts ha utbildning i TDOK 2013:0289 (tidigare BVF 923) och ESA Grund.

 

Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elarbets- och kopplingsansvarig för lågspänningsanläggningar. Mer om dessa krav finns att läsa i Trafikverkets föreskrift BVF 913.

 

Kursmål/Genomförande

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:

ha sådana kunskaper om Trafikverkets lågspänningsanläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att man kan utses till elarbets- och kopplingsansvarig.

 

Timmar: teori 6,5, praktik 1,5

 

 

Copyright © All Rights Reserved