BETILLELA

 

BETILLELA

 

Målgrupp

Person som tillsätter elarbetsansvarig.

 

Förkunskaper

Person som utser elarbetsansvarig måste vara i arbetsledande position inom företaget.

 

Även lokala förutsättningar måste uppfyllas. Den som tillsätter elarbetsansvarig ska:

ha kännedom om aktuell arbetsplats

ha personlig kännedom om de som utses till elarbetsansvariga

 

Kursmål/Genomförande

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning:

vara fullt förtrogen med arbetet och de arbetsmetoder som används

ha kunskap om tillämpliga elsäkerhetsrutiner i Trafikverkets verksamhetssystem

 

Timmar: teori 15

Copyright © All Rights Reserved