ESA14

 

ESA14

 

 

Lärarledd undervisning

För att säkerställa att elarbeten sker på ett korrekt sätt finns det ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

 

Vi kan nu erbjuda utbildning av den nya ESA 14. Den är anpassad till de förändringar som skett i standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 som ESA bygger på.

 

Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation(ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

 

Arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning är samlade i ett eget häfte ESA arbete.

 

Kursmoment:

- Elfaran

- Olyckssfall

- Bakgrund ESA, SS-EN 50110-1 utgåva 3

- ELSÄK-FS 2006:1 (Ansvar, organisation, säker kommunikation)

- Riskhantering

- ELSÄK 2006:1 (Skötselåtgärder)

- ESA Arbete

 

Kursen avslutas med skriftligt prov som vid godkänt resultat ger certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA-metoden.

 

Kursmål

Få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den samt att förebygga elolycksfall.

 

Genomförande

Observera att kursen finns som både öppen kurs samt företagsförlagd där vi kan anpassa kursen efter just ert behov.

 

Tidsåtgång: 8-16 timmar

Copyright © All Rights Reserved