Utbildning

 

 

Easthills är cerifierade att utbilda för Trafikverkets järnvägs-infrastruktur samt Svensk energis ESA 14

 

Vi erbjuder följande grund och repetitions-utbildningar:

 

ESA 14

BASÄVISTA

BASÄSKYDD

BASÄTSM A,E,L

SoS-PL

BABVF922

BABVF1921

BETILLELA

BEELAK

BEELAKLSP

BEELAKMASK

BEELAKBAN

 

För aktuella utbildningstillfällen eller utbildningsspecifika frågor ombedes ni kontakta oss för närmare information.

 

 

Copyright © All Rights Reserved