SoS-PL

 

SoS-PL

 

Målgrupp

Blivande Skydds- och säkerhetsplanerare.

 

Förkunskaper

Kurs BASÄSKYDD.

 

Efter utbildningen ska kursdeltagaren inom ett år genomgå arbetsmiljöutbildning i "Bättre Arbetsmiljö BAM" eller motsvarande.

 

Kursmål/Genomförande

Kursdeltagare ska, efter att genomgått utbildningen, ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde.

 

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

 

Timmar: teori 20, praktik 4

Copyright © All Rights Reserved