BABVF1921Utbildning i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrift BVF 1921 krävs för att du ska få arbete och/eller inneha olika elsäkerhetsfunktioner på kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.


Målgrupp

Den som ska arbeta på eller nära Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.


Förkunskaper

Innan man går kursen bör man ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningars funktion och uppbyggnad.


Kursmål/Genomförande

Kursdeltagaren ska efter utbildning vara informerad om:

definitioner av elsäkerhetsfunktioner som används vid arbeten på eller nära Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar samt väl förtrogen med rutiner som berör elsäkerhetsplaneringen

arbetsmetoderna för elektriskt arbete inom Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar samt informerad om vad dessa metoder innebär

vad som avses med speciella arbeten inom Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar

gällande rutiner vid olycka inom Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar


Kursdeltagaren ska dessutom kunna avgöra när hjälp måste begäras från elarbetsarbetsansvarig för lämpliga elsäkerhetsåtgärder vid arbete med arbetsmaskiner samt arbete nära Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.


Timmar: teori 12Copyright © All Rights Reserved