BABVF922


Utbildning i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrift BVF 922 krävs för att du ska få arbete och/eller inneha olika elsäkerhetsfunktioner som kan påverka elsäkerheten vid en trafikplats.


Målgrupp

Den som kan påverka elsäkerheten på en trafikplats.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha allmän kännedom i elteknik samt kunskaper om Trafikverkets elektriska järnvägsanläggningar i spårområdet på en trafikplats.


Kursmål/Genomförande

Kursdeltagaren ska efter utbildning vara informerad om:

hantering av sektioneringsfrånskiljare

nödfrånkoppling

säkerhet vid lastning och lossning vid såväl spänningslös och jordad som spänningssatt kontaktledningsanläggning.

uppställningsområden och uppställning av klättringsbara järnvägsfordon

inkoppling av stationär tågvärme upp till 1000 V


Timmar: teori 4,5, praktik 1,5Copyright © All Rights Reserved