BASÄSKYDD


Målgrupp

Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.


Förkunskaper

God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4Kursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna:


utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet

ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår

anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare


Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.

Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.

Målgrupp

Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.Förkunskaper

God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4Kursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna:


Utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet

ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår

anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare


Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.

Avsteg från normtiden ska dokumenteras.Övrigt

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.


Målgrupp:

Personer som ska ansvara för aktiviteter / arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.Förkunskaper:

God syn och hörsel. För att få tjänstgöra som tågvarnare ställs krav på godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4


Kursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna:


utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet

ansvara för säkerheten vid aktiviteter i trafikerat spår

anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare


Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.

Avsteg från normtiden ska dokumenteras.


Övrigt

Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.


Timmar: teori 18, praktik 12Copyright © All Rights Reserved