BASÄTSM A,E,L


Målgrupp

Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt.


Förkunskaper

BASÄSKYDD samt godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4.


Kursmål/Genomförande

Efter kursen ska deltagarna kunna planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.


Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.

Avsteg från normtiden ska dokumenteras.


Övrigt

Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.


Timmar: teori 27 praktik 16Copyright © All Rights Reserved