BASÄVISTA


Förkunskaper:

God syn och hörsel


Kursmål/Genomförande:

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.


Behörigheten gäller endast för egen vistelse och då inte för arbete/aktiviteter på egen hand. Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.


Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.


Övrigt

Kursen bör följas av egen tillämpning. För övrigt gäller fastställda krav på repetitionsutbildning.

 

Timmar

Teori 8

Praktik 4


 Copyright © All Rights Reserved